„ПРЕГРЯВАМЕ“ ЛИ НА РАБОТА?


Какво е бърнаут синдром?

Бърнаут е постоянно , негативно, свързано с работата състояние на умора при здрави хора, което основно се характеризира с изтощение, придружено от стрес, чувство за намалена ефективност, ниска мотивация и развитие на дисфункционални нагласи и поведение по време на работа.

Разочарованията  от постиженията и неадекватните стратегии за справяне играят роля като предпоставка в развитието на бърнаут и синдромът се развива, без първоначално да е забелязан.

Кои са застрашени?

Синдромът бърнаут може да възникне при всички видове трудова дейност. За първи път е бил изследван при хора с т.нар. „помагащи професии“: психолози, лекари, медицински сестри, социални работници, полицаи, съдии, учители. Първоначално Бърнаут се свързвал само със стресови професии и хора, носещи отговорност за съдбата, здравето и живота на другите. Но дори и да не практикувате такава професия, никой не е застрахован от професионално прегряване.

Какви са предпоставките за развитие?

Причините за стрес на работното място са разнообразни, но могат да се обединят в две основни групи:

 1. Свързани с функционирането и естеството на самата организация – икономически условия, глобализация, нарастваща конкуренция, развитие на технологиите, заплаха от загуба на работа, несигурни перспективи за кариера, неадекватно заплащане, липса на автономност, свръхнатоварване, опасности за здравето, липса на разнообразие и още много други фактори.
 2. Свързани с индивидуалността и личните характеристики на всеки служител – възраст, пол, образование, семейно положение, емоционална ригидност, ниво на невротизъм, екстраверсия, външният локус контрол, дезориентация на личността.

Как да го познаем?

Синдромът на „професионалното прегряване“ се характеризира с няколко групи симптоми и няколко стадия на протичане:

 • Физиологични-хронична умора, отслабен имунитет и податливост към вируси и инфекции, необяснимо главоболие, остра загуба на тегло или внезапно надебеляване, постоянно желание за сън през деня, а пълно или частично безсъние нощем;
 • Когнитивни-дистанциране и отбранителна нагласа към проблемите, негативно и цинично отношение към колеги и клиенти;
 • Емоционални-чувство за провал, вина, безнадеждност, раздразнителност;
 • Поведенчески-някои се превръщат в хронично недоволни, други започват да приемат опиати, а трети намалят темпото и ефективността на работата, увеличавайки отсъствията и почивките;
 • Социални-изолация, дистанциране от приятели и семейство, ограничаване на социалните контакти;

Стадиите, чрез които може да се опише „професионалното прегряване“ са:

 1. Меден месец – през тази фаза човек е въодушевен, има високи очаквания и надежди, харесва колегите и работата си. Това е стадият на високите очаквания и идеализацията.
 2. Пробуждане (отрезвяване) – човек започва да осъзнава, че първоначалните очаквания са били нереалистични. Настъпва разочарование и обезверяване. Това е стадий на песимизъм и ранна неудовлетвореност от работата.
 3. Цялостен бърнаут – работникът преживява чувство на провал и загуба на самоувереност и самоуважение. Налице е пълното физическо и емоционално изтощение. Храненето и сънят се нарушават, склонността към злоупотреби с алкохол и опиати се засилва. Качеството на работата се влошава, човек изпада в депресия и тревожност Това е етап на оттегляне и изолация.
 4. Пълно изгаряне – между първата и последната фаза могат да минат няколко години, но понякога са достатъчни и само няколко месеца. Основният симптом в тази фаза е чувството на отчаяние. По-голямата част от страдащите се смятат виновни за случилото се и не виждат изход от ситуацията.

Какви рискове за здравето крие?

Първоначално проучването върху бърнаут се фокусира върху психичното здраве, но натрупаните доказателства показват, че този синдром има отношение и към физическото ни здраве. Нарушена фертилност, сърдечно-съдови заболявания, диабет тип II са само част от заплахите, които крие бърнаут.

Как да се справим с него?

Основната цел е да се промени начинът, по който човек отговаря на източниците на стрес. Трябва да се научим да управляваме стреса. Подходящи програми за това са:

 • Автогенен тренинг
 • Биофидбег обучение
 • Прилагане на дълбоко дишане
 • Мускулна релаксация
 • Обучение на техники в йогата

Бърнаут синдромът се смята за една от новите болести на модерния човек, който гради кариера. Той е психологически синдром, който може да възникне сред служители, изложени на стресова работна среда, подхождайки с високи очаквания към работата и неадекватни на тези очаквания ресурси. Основният аспект на този синдром е чувството  за интелектуално, емоционално и физическо изтощение.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *