САМОПОМОЩ


Когато променяме мисленето си, тогава променяме живота си

Антиципация или „страх от страха“. След преминаването на първите няколко панически пристъпи и осъзнаване на проблема, повечето от нас развиват страх от страха – тревожното очакване на следващия пристъп, особено на места и в ситуации, в които вече сме преживели подобна криза. Нахлуването на тези неприятни спомени кара сърцето ни да бие бясно и се сковаваме от ужас. Дори и да не се появи следващ пристъп, това тягостно очакване ни пречи да се отпуснем и да живеем нормално. Именно този страх може да попречи на възстановяването, затова е добре да се научим да контролираме пристъпите на паника и да се опитаме да ги предотвратим. Тук са описани техники и методи, които подпомагат възвръщането на контрола и позволяват да управляваме собствените си страхове. Това ще доведе до намаляне тежестта и честотата, а в най-добрия случай и ограничаване на паническите пристъпи. Съветите в този раздел не заменят консултацията  с лекар специалист.